مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده منصوب شد

با حکم مشترک رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر ) و رئیس سازمان فناوری اطلاعات آزاد معروفی مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده شد

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه گروه نرم افزاری درحال می توانید از آخرین مطالب این سایت اطلاع داشته باشید. برای عضویت فقط کافیست آدرس ایمیل خود را درج نمایید.

    با حکم مشترک رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر ) و رئیس سازمان فناوری اطلاعات آزاد معروفی مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده شد .

    به گزارش روابط عمومی نصر کشور ، این انتصاب در چارچوب تفاهم میان دوسازمان نظامی صنفی رایانه ای کشور و سازمان فاوری اطلاعات برای تشکیل این کارگروه صورت می گیرد و مدت زمان آن نیز تا پایان مدت تفاهم نامه میان دو سازمان در نظر گرفته شده است .

    مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده قرار است علاوه بر سازماندهی دبیرخانه ، تشکیل کمیته ها و به کارگیری نیروی انسانی صاحب صلاحیت ، اقداماتی نیز برای متناسب ، بوی و استاندارد سازی و نظارت بر رعایت ضوابط مصوب کارگروه انجام دهد .