window.ga = window.ga || function() { (ga.q = ga.q || []).push(arguments); }; ga.l = +new Date(); ga('create', 'UA-137251615-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

نرم‌افزار چیست؟ شناسایی انواع نرم افزار

۱۳۹۹/۸/۱۸ ۱۰:۰۲:۲۱۱۳۹۸/۱۲/۱۲|دسته بندی: نوشته ها|برچسب ها: , , , |بدون ديدگاه

نرم افزار، مجموعه ای از برنامه های رایانه ای، رویه ها و مستندات است که انجام کارهای مختلف بر روی یک سیستم رایانه ای را بر عهده دارد.

۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده منصوب شد

۱۳۹۹/۸/۲۲ ۸:۱۳:۰۸۱۳۹۸/۱۲/۱۱|دسته بندی: نوشته ها|برچسب ها: , , , |بدون ديدگاه

با حکم مشترک رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر ) و رئیس سازمان فناوری اطلاعات آزاد معروفی مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده شد