دموی نرم افزار حسابداری استیلا

۰ تومان

آیا به دنبال نرم افزاری هستید که استفاده از آن آسان باشد؟

آیا می‌خواهید خلاصه فروش روزانه فروشگاه خود را به صورت پیامک و یا از طریق تلگرام و یا از طریق ایمیل دریافت نمایید؟

آیا می‌خواهید نرم افزاری تهیه کنید که راهنمای استفاده از آن در دسترس باشد؟

آیا می‌خواهید نرم افزاری داشته باشید که امور حسابداری فروشگاه و یا شرکت شما را به صورت خودکار انجام دهد؟

آیا می‌خواهید نرم افزاری داشته باشید که به طور هوشمند به مشتریان حساب گذشته شما پبامک و ایمیل ارسال نماید؟ (تلگرام و یا اس ام اس).

آیا می‌‎‍‌خواهید نرم افزاری داشته باشید که به دستگاه های پوز بانکی متصل شود؟

توضیحات

امکانات حسابداری استیلا

 • ارسال گزارش فروش به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام

 • ارسال گزارش هنگام ثبت فاکتور به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام

 • ارسال گزارش هنگام حذف فاکتور به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام

 • ارسال مانده حساب مشتری به صورت پیامک

 • ارسال گزارشات، فاکتور و  صورتحساب مشتری از طریق ایمیل

 • ارسال مانده حساب مشتری از طریق تلگرام

 • ایجاد سال مالی جدید به صورت خودکار

 • مقایسه گزارشات سالهای متفاوت در کنار هم

صدور فاکتور

 • فاکتور فروش

 • فاکتور خرید

 • فاکتور برگشت از خرید

 • فاکتور برگشت از فروش

 • پیش فاکتور

 • فاکتور فروش اقساط

 • حواله انبار

 • ارسال به تولید

 • دریافت از تولید

 • فاکتور خدمات

 • فاکتور هزینه

دریافت و پرداخت

 • دریافت و پرداخت به مشتری

 • دریافت و پرداخت به بانک

 • دریافت و پردخت به سهامدار

 • پرداخت بابت هزینه

حسابداری

 • اسناد حسابداری

 • حسابهای کل، معین و تفصیلی

 • تعریف حسابهای جدید

 • صدور سند حسابداری

 • تعیین روش محسابه قیمت تمام شده (،FIFO,LIFO، قیمت میانگین و شناسایی ویژه)

 • موجودی اول دوره صندوق

 • کسری اول دوره صندوق

 • چکهای دریافتنی اول دوره

 • چکهای پرداختنی اول دوره

تعاریف

 • تعریف مشتری
 • گروه بندی مشتری ها

 • تعریف کالا

 • گروه بندی کالا ها

 • اختصاص شماره سریال برای هر کالا

 • چاپ بارکد کالا

 • چاپ شماره سریال کالاها در فاکتور فروش

 • تعیین درصد تخفیف به صورت جداگانه برای هر کالا

 • تعیین درصد مالیات و ارزش افزوده جداگانه برای هر کالا

 • تعریف واحد اصلی و فرعی برای کالا

 • تعریف بانک

 • تعریف گروه بانک ها

 • تعریف هزینه

 • گروه بندی هزینه ها

 • تعریف سهامدار

 • گروه بندی سهامداران

 • تعریف خدمات

 • تعریف بازاریاب ها

 • تعریف اموال

 • تعریف کارکنان

 • تعریف مراکز تولید

 • مشخصات فروشگاه، شرکت و یا موسسه

 • تعریف کاربران

 • تعریف سطح دسترسی برای کاربران

گزارشات

 • گزارش موجودی کالا

 • گزارش کالاهای با عدم موجودی

 • گزارش کالاهای با موجودی کمتر از نقطه سفارش

 • سود به تفکیک کالاها (از هر کالا چه میزان سود کسب شده)

 • سود به تفکیک گروه کالاها ( از هر گروه کالا چه میزان سود کسب شده )

 • کزارش شماره سریال و وضعیت آنها

 • انبار گردانی

 • گزارش مشتریان بدهکار

 • گزارش مشتریان بستانکار

 • گزارش مشتریان حساب گذشته از یک تاریخ خاص
 • گزارش سود به تفکیک مشتری ( هر مشتری چه میزان سود به ما داده است )

 • گزارش سود به تفکیک گروه مشتری ( هر گروه مشتری چه میزان سود به ما داده است )

 • گزارش میزان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده

 • گزارش برداشت سهامداران

 • گزارش دریافتی از سهامداران

 • گزارش موجودی بانکها

 • گزارش واریز به بانکها

 • گزارش برداشت از بانکها

 • گزارش چکها

 • گزارش پوزها

 • گزارش هزینه های پرداخت شده

 • گزارش به تفکیک گروه هزینه ها

 • تراز آزمایشی

 • ترازنامه آخر دوره

 • صورتحساب سود و زیان

 • گزارشات فصلی دارایی ماده ۱۶۹ (ttms)

 • گزارش فروش (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)

 • گزارش خرید (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)

 • گزارش برگشت از فروش (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)

 • گزارش برگشت از خرید (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)

سایر امکانات

 • پشتیبان گیری از اطلاعات

 • بازخوانی اطلاعات پشتیبان گرفته شده

 • حذف کامل اطلاعات

 • دفترچه تلفن

 • یادآوریها

 • طراحی فاکتور

 • طراحی بارکد کالاها

 • محاسبه قیمت فروش به صورت خودکار بر مبنای قیمت خرید

 • چاپ فاکتور رسمی

 • چاپ فاکتور غیر رسمی

 • چاپ مانده قبلی در فاکتور

 • چاپ مانده حساب در فاکتور

 • چاپ طریقه تسویه و شماره چکهای دریافتی در فاکتور

 • امکان حذف قیمت هر ردیف فاکتور

 • محاسبه و چاپ وزن اقلام موجود در فاکتور

 • امکان ذخیره آخرین قیمت فروش مربوط به هر مشتری

 • امکان حذف و یا اضافه نمودن ستونها و سطرهای فاکتور

 • کلیه اصلاح ها ( فاکتور، دریافت و … ) با رمز کاربر اصلی

 • کلیه حذف ها ( فاکتور، دریافت و … ) با رمز کاربر اصلی

 • تعیین مسیر و پشتیبانی خودکار از اطلاعات برنامه

 • تغییر رنگ منوها به دلخواه کاربر

 • بارگزاری تصویر پس زمینه از اینترنت

 • به روز رسانی خودکار برنامه از طریق اینترنت

 • نمایش خلاصه حساب روزانه، ماهیانه و سالانه در صفحه اصلی برنامه

 • امکان اتصال به پوز های بانکی

 • امکان اتصال به ربات تلگرام

سطح یک

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 •  .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

سطح دو

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 •  .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

سطح سه

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 •  .

 • .

 • .

 • .

.

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

قابل اجرا در تمامی ویندوزها :

قابل اجرا در تمامی ویندوزها

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دموی نرم افزار حسابداری استیلا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *