بعد از نصب نرم افزارها اگر با پیغام خطای زیر
provider cannot be found. it may not be properly installed.
برخورد کردید باید باید با استفاده از روش زیر این مشکل را حل نمایید.

👈 نرم افزار را ببندید.
👈 فایل ابزار بانک اطلاعاتی را از منوی محصولات سایت دانلود کنید.
👈 فایل زیپ شده را باز کنید.
👈 نرم افزار AccessDatabaseEngine را نصب کنید.
👈 سپس به راحتی نرم افزار را اجرا نمایید.

💰جهت دانلود این نرم افزار می توانید به منوی ابزارها مراجعه نمایید. 💰