نسخه آزمایشی نرم افزار چیست - گروه نرم افزاری درحال

نسخه آزمایشی نرم افزار به نسخه ای از نرم افزار اطلاق می گردد که کاربر قبل از خرید آن نرم افزار با آزمودن نرم افزار به توانایی های نرم افزار جهت پیشبرد نیازهای نرم افزاری خود پی می برد

چرا دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار ضرورت دارد؟

برخی از مشتریان به دلیل اینکه آشنایی با نرم افزار مورد نیاز خود ندارند، لذا تفکرات ماورایی نسبت به یک نرم افزار را تصور می کنند. در حالیکه نرم افزار شاید امکانات مد نظر مشتری را نداشته باشد.

و یا برعکس می تواند امکاناتی داشته باشد که مشتری هیچگاه آن را تصور نمی کرده است.

لذا قبل از اینکه نرم افزاری را بخرید حتماً از فروشنده آن نسخه آزمایشی نرم افزار را بخواهید.

و با تست آن نرم افزار با نیازهای خود مقایسه نمایید.

آیا نمونه ای برای نسخه آزمایشی نرم افزار دارید؟

به طور مثال می توانید نسخه آزمایشی نرم افزار دبیرخانه را دانلود نمایید