نرم افزار دبیرخانه تحت وب - دیمیل

درخواست نسخه آزمایشی رایگان نرم افزار دبیرخانه تحت وب دیمیل

اگر می خواهید قبل از خرید از امکانات نرم افزار مطلع شوید، پیشنهاد می کنم نسخه آزمایشی آن را مشاهده نمایید.

درباره نرم افزار دبیرخانه تحت وب دیمیل

نرم افزار دبیرخانه تحت وب دیمیل ابزاری با فناوری نوین تحت وب طراحی شده برای دبیرخانه تمامی سازمانها می باشد.

در این نرم افزار سعی شده است که مسئولیت بایگانی فایلهای نامه های شما نیز مدیریت شود.

نرم افزار دبیرخانه تحت وب
نرم افزار دبیرخانه تحت وب

نرم افزار دبیرخانه تحت وب دیمیل در کجاها بیشتر استفاده می شود؟

اداره ها و سازمان ها:
دبیرخانه و بایگانی مدارک، مکاتبات اداری نامه ها و اتوماسیون اداری…

شرکت ها و کارخانه ها:
دبیرخانه و بایگانی فایل ها، گردش اداری نامه ها، ارسال و ارجاع نامه ها و فایل ها، آرشیو و بایگانی اسناد مناقصه ها، قراردادها، پروژه ها ، مشتری ها.

مدارس ، مراکز آموزشی و دانشگاهی:
بایگانی و ثبت اطلاعات پرونده دانش آموزان، دانشجویان، اساتید و …

بایگانی دفتر وکالت:
آرشیو اطلاعات موکل ها، یادآوری قرار ملاقات ها و …

استفاده های شخصی:
دسته بندی و سازماندهی فایل ها، مقاله ها و بایگانی اشخاص.
و ….

درخواست نسخه آزمایشی رایگان نرم افزار دبیرخانه تحت وب دیمیل

اگر می خواهید قبل از خرید از امکانات نرم افزار مطلع شوید، پیشنهاد می کنم نسخه آزمایشی آن را مشاهده نمایید.