انتقاد از ما - گروه نرم افزاری درحال

انتقاد و پیشنهاد شما یاری گر ما در ارائه ی هر چه بهتر خدمات است.

گروه نرم افزاری درحال نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما کاربران و همکاران گرامی را صمیمانه ارج نهاده و به آن به عنوان مرجعی مهم و قابل اعتماد می نگرد.

بدون شک، انتقاد و پیشنهاد شما، موجب یافتن نقاط ضعف، تلاش در جهت رفع آن ها و بهبود روش های اجرایی طراحی، تولید نرم افزارهای ما می گردد.

تیم گروه نرم افزاری درحال نیز، از نظرات و پیشنهادات شما عزیزان محترم، استقبال نموده و پس از دریافت نظرات شما، و ارجاع هر پیشنهاد به حوزه ی تخصصی مربوطه و انجام بررسی های لازم از سوی کارشناسان، در صورت موثر بودن پیشنهاد دریافتی، اقدام به اصلاح فرآیند مربوطه می نماید.

جهت ثبت انتقاد فرم زیر را پر کنید :